Havas Creative

3rd Floor, Bao Gia Tower, 184 Le Dai Hanh, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh
+84 2866706050
Brief Intro

Tại Havas, chúng tôi mong muốn tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa cho các thương hiệu, doanh nghiệp và cuộc sống của những người làm việc cùng chúng tôi.

Chúng tôi là doanh nghiệp quảng cáo và truyền thông tích hợp nhất trên thế giới. Thông qua mô hình ngôi làng của chúng tôi, chúng tôi xây dựng các nhóm làm việcđảm bảo phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành ngôi nhà chung của những con người tài năng cũng như là đối tác của những thương hiệu tuyệt vời. Trên hết, chúng tôi mong muốn trở thành một nơi xứng đáng để làm việc và một đối tác bạn có thể tin cậy.

At Havas we aim to make a meaningful difference to the brands, the businesses and the lives of the people we work with.

We are the world’s most integrated advertising and communications business. Through our village model, we build seamless teams around the individual needs of each of our clients.

Our ambition is to be a home for fabulously talented people and a partner to great brands. On top of that, we desire to be a rewarding place to work at, and a great partner to work with.

If you’d like to know more, we wish to hear from you.

Personel
Alexandre Sompheng
CEO

Thanh Bui
Managing Director
Main Discipline:
Creative & Advertising
Network / Group: