Red Havas

3rd Floor, Bao Gia Tower, 184 Le Dai Hanh, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh
+84 2866706050
Brief Intro

Sứ mệnh của chúng tôi là truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực và giúp khách hàng truyền tải thông điệp của họ. Với chuyên môn đa dạng ở nhiều lĩnh vực, hội đồng chuyên môn của chúng tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu truyền thông và nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp. Chúng tôi là một phần của mạng lưới PR toàn cầu với hơn 1300 thành viên hoạt động ở gần 50 quốc gia.

Our mission is to help our clients to inspire, invigorate and improve their storytelling. Through numerous fields and industries, we develop our panel of expertise to nurture your needs, and enhance your image. We are part of PR global network with our 1300+ PR practitioners that operates in nearly 50 countries.

Personel
Alexandre Sompheng
CEO

Thanh Bui
Managing Director
Main Discipline:
Public Relation (PR)
Network / Group: