1990 Agency

Tầng 5, Toà nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM, Việt Nam
(+84) 28 6681 8981
Brief Intro

Chúng tôi giúp thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng trong môi trường số. Bằng các giải pháp tối ưu trong lĩnh vực kỹ thuật số.

  • SẢN XUẤT KỸ THUẬT SỐ (DIGITAL PRODUCTION)
  • TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN (DIGITAL COMMUNICATION)
  • TIẾP THỊ HIỆU SUẤT (DIGITAL PERFORMANCE).

Credential Presentation
Personel
Ngô Chí Dũng
General Manager
Main Discipline:
Digital Marketing
Network / Group: