B-RISE ADVERTISING

Tầng 4, Toà nhà 50, Đường số 9A, Khu Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
077 5599 235
Brief Intro

Từ năm 2022, DIGIGO AGENCY chính thức trở thành B-RISE ADVERTISING hướng đến cung cấp giải pháp truyền thông Growth Hacking tích hợp để hỗ trợ SME & Start-up giải quyết vấn đề toàn diện, hiệu quả và bền vững.

Credential Presentation
Personel
Mai Hồng Ngọc
Giám Đốc
Main Discipline:
Digital Marketing
Network / Group:
Full-service Digital