DIGIGO

129 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM
089 889 4440
Brief Intro

DIGIGO được thành lập nhằm giải quyết những vấn đề mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp phải như hạn chế về Nguồn Nhân lực và Ngân sách Marketing.

DIGIGO cung cấp các giải pháp quảng cáo Growth Hacking dựa trên nền tảng Công Nghệ Số (digital) để giúp các doanh nghiệp SME tối ưu hóa ngân sách marketing và đạt được hiệu quả tốt nhất trong kinh doanh.

Growth Hacking là chiến lược marketing hiệu quả và tiết kiệm chi phí dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ, do không có nhiều ngân sách nhưng cần kết quả nhanh chóng. Bằng cách thiết lập ưu tiên tăng trưởng, đưa ra giả thuyết và thử nghiệm các chiến lược tăng trưởng sáng tạo, phân tích và kiểm tra những gì hoạt động tốt để thay đổi nhanh.

Credential Presentation
Personel
Mai Thanh Bình
CEO

Mai Hồng Ngọc
COO
Main Discipline:
Digital Marketing
Network / Group:
Full-service Digital