EssenceMediacom

N/A (chưa có thông tin)
N/A (chưa có thông tin)
N/A (chưa có thông tin)
Brief Intro

Agency mới nhất của GroupM, EssenceMediacom, ra mắt với tôn chỉ “The breakthrough agency”, hướng đến mục tiêu tìm kiếm các cơ hội mới cũng như cung cấp các giải pháp media tích hợp.

Personel
N/A (chưa có thông tin) Main Discipline:
Media Planning & Booking
Network / Group:
GroupM