BetterCre Agency

No. 21A, 12/562 Thuy Khue Str., Tay Ho Dist., Ha Noi
(+84) 4 6259 6712
Brief Intro

BetterCre là một doanh nghiệp mang tới các dịch vụ sáng tạo, tập trung vào thiết kế đồ họa và nội dung truyền thông. Tài sản lớn nhất của Bet là con người. Nhóm nhân sự trẻ tuổi, giàu kinh nghiệm công việc và cuộc sống của Bet tự tin rằng có năng lực, có kỷ luật, có trau dồi sẽ có sáng tạo. Cụm từ “Sống có kỷ luật nhưng thích nổi loạn” rất thích hợp để mô tả về nhân sự của Bet. Bet có mô hình quản lý doanh nghiệp tinh gọn bền vững, tối ưu hóa được nhiều nguồn lực, do đó tự tin vào tuyên ngôn dịch vụ NHANH – TỐT – RẺ của mình. Khách hàng tin chọn sử dụng dịch vụ của Bet có thể dễ dàng nhận thấy sự chu đáo, trung thực và ổn định trong từng câu chuyện nhỏ độc đáo được thiết kế riêng biệt.

Personel
Nguyen Thi Lan Huong
Co - Founder & COO
Main Discipline:
Public Relation (PR)
Network / Group: