Thien Tung Production

7th, 54 Truong Quoc Dung, 10 Ward, Phu Nhuan, Ho Chi Minh City.
(+84) 986 172 252
Brief Intro

Là 1 đơn vị chuyên nghiệp, chất lượng cung cấp những dịch vụ: về trưng bày (POSM), thiết kế sân khấu, dựng bản vẽ kỹ thuật, sản xuất - dàn dựng sân khấu & đạo cụ biểu diễn cho sự kiện, liveshow, activation…

Credential Presentation
Personel
Quach Ngoc Khanh
Project Manager
Main Discipline:
Events
Network / Group: