Eye Design

12 Khánh Hội, Phường 4, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
(+84) 906 905 596
Brief Intro

Eye Design là công ty thiết kế bao thực phẩm sản phẩm chuyên nghiệp. Với tiêu chí quản lý chất lượng chuẩn mực, chúng tôi đã đáp ứng được những yêu cầu khắt khe và được các thương hiệu lớn chọn làm đối tác thiết kế.

Để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, chúng tôi đã đầu tư hệ thống trang thiết bị phần cứng và phần mềm khép kín, chuyên nghiệp trên thế giới.

Eye Design tự hào thiết kế thành công cho nhiều thương hiệu lớn.

Credential Presentation
Personel
Carl Pettypiece
Giám đốc sáng tạo
Main Discipline:
Branding & Design
Network / Group: