YB Agency

63B Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh
(+84) 932 783 105
Brief Intro

YB Agency là công ty Marketing chuyên nghiệp dành cho SME&Startup, được thành lập từ năm 2013.

Credential Presentation
Personel
Nguyễn Phạm Mai Vy
Giám đốc
Main Discipline:
Integrated Communications
Network / Group:
Independent IMC