Kompa Filum

285/60 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
(+84) 908 994 017
Brief Intro

Kompa Filum cung cấp các giải pháp toàn diện để có thể tận dụng tối đa dữ liệu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Với nền tảng công nghệ dữ liệu thông tin (AI) của Kompa Filum sẽ giúp đưa lượng dữ liệu khổng lồ của doanh nghiệp thành những sự thấu hiểu về nhu cầu thật sự của khách hàng. Từ đó giúp cho doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định kinh doanh tốt nhất cũng như kiểm soát và mở rộng độ phủ của doanh nghiệp trên các nền tảng dữ liệu khách hàng, dữ liệu hoạt động khác.

Personel
Trịnh Nguyễn Thiên Phước (Mr.)
Co-founder cum CEO
Main Discipline:
Other Discipline
Network / Group: