Kompa Performance Marketing

285/60 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
(+84) 979 143 425
Brief Intro

Kompa Performance Marketing kết hợp giữa công nghệ A.I tiên tiến nhất và độ phủ dữ liệu truyền thông sâu rộng để lên kế hoạch tiếp cận đúng tệp khách hàng tiềm năng và tối ưu hiệu quả quảng cáo của Doanh nghiệp. Công nghệ A.I của Kompa Group cho phép thu thập và phân tích dữ liệu người dùng chi tiết, từ đó phân loại và phác họa chân dung chi tiết của tệp khách hàng tiềm năng. Dựa trên nền tảng dữ liệu, Kompa Performance Marketing lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo với hiệu suất quảng cáo tối ưu nhất cho Doanh nghiệp.

Personel
Võ Văn Tình (Mr.)
Business Development Manager
Main Discipline:
Digital Marketing
Network / Group:
Kompa Group