Kompa Media

285/60 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
(+84) 902 915 510, (+84) 916 140 263
Brief Intro

Kompa Media là đơn vị cung cấp các dịch vụ và giải pháp Media & Social Listening dựa trên nền tảng Dữ liệu lớn (Big Data) & ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (A.I) nhằm cung cấp các giá trị trong việc xây dựng và phát triển Thương hiệu cho khách hàng. Không chỉ dừng lại ở công nghệ, Kompa Media kết hợp nhịp nhàng giữa công nghệ và con người, từ định hướng mô hình nghiên cứu đến thu thập, xử lý và tối ưu hóa nguồn dữ liệu riêng của Doanh nghiệp.

Thông qua dữ liệu, Kompa Media cung cấp báo cáo chuyên sâu về Thương hiệu, Thị trường, Đối thủ, Khách hàng, và những điểm chạm truyền thông để Doanh nghiệp định hướng chiến lược Truyền thông & Marketing; và tối ưu hóa quản trị Thương hiệu.

Personel
Trần Vũ Quỳnh Như (Mrs.)
Kompa Media Intelligence – Director
Main Discipline:
Market Research
Network / Group: