1990.Agency

Tầng 5, Toà nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM, Việt Nam
(+84) 28 6681 8981
Brief Intro

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng tốc trong kỷ nguyên số. Bằng các các giải pháp tối ưu trong lĩnh vực kỹ thuật số.

  • SẢN XUẤT KỸ THUẬT SỐ (DIGITAL PRODUCTION)
  • TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN (DIGITAL COMMUNICATION)
  • TIẾP THỊ HIỆU SUẤT (DIGITAL PERFORMANCE).

Personel
Ngô Chí Dũng
General Manager
Main Discipline:
Digital Marketing
Network / Group:
Full-service Digital