Narrativ.Design

N/A (chưa có thông tin)
N/A (chưa có thông tin)
Brief Intro

Narrativ.Design mong muốn có thể trở thành một đối tác chiến lược để cùng bạn xây dựng những thương hiệu và sản phẩm văn hoá mới trong bối cảnh của những xu thế dịch chuyển mang tính chất thời đại.

Chúng tôi là những nhà hoạch định chiến lược mang trong mình tư duy sáng tạo, những người đam mê tìm tòi, và cũng đồng thời là những nhà doanh nhân với mạng lưới chuyên môn trên nhiều lĩnh vực và nhiều quốc gia khác nhau.

Các phương diện hợp tác: Hoạch định chiến lược, Xây dựng ý tưởng, Phát triển sản phẩm, Thiết kế, Quản lý thương hiệu.

----

Narrativ.Design is here to collaborate with you, to forge new kind of brands and products of culture in the fires of the reset.

We are a merry band of creative thinkers, tinkerers and entrepreneurs with a strong professional network across specialties and geographies.

With us, you could expect to go beyond the labels of labor and tap into decades of strategizing, ideating, productizing, design and brand stewardship.

Personel
N/A (chưa có thông tin) Main Discipline:
Strategic Consultancy
Network / Group:
Independent Strategy & Consultancy