YoMarker

74 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM
0909 222 636
Brief Intro

YoMarker là Creative Agency thực hiện trọn gói từ lập kế hoạch trung - dài hạn đến sản xuất với các thế mạnh như sau:
- Lên ý tưởng và sản xuất nội dung chiến dịch truyền thông
- Sản xuất hình ảnh, TVC, viral clip
- Thiết kế Marketing material

Credential Presentation
Personel
Trần Chí Tín
Giám đốc
Main Discipline:
Creative & Advertising
Network / Group: