Thương Hiệu Vũ

Lầu 1, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP.HCM
090 661 1188
Brief Intro

THƯƠNG HIỆU VŨ chuyên tâm trong lĩnh vực hoạch định chiến lược phát triển thương hiệu mới, tái định vị thương hiệu sẵn có, lập kế hoạch, sáng tạo và sản xuất nội dung sáng tạo, thực thi hoạt động truyền thông tích hợp cho từng mục tiêu khác nhau của các thương hiệu.

Credential Presentation
Personel
Phượng Vũ
Founder & Brand Strategist

Trúc Vũ
Co-Founder & Head of Content
Main Discipline:
Strategic Consultancy
Network / Group:
Independent Strategy & Consultancy