Onfluencer

Tòa nhà CIC, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
096 792 8686
Brief Intro

Đơn vị tư vấn và thực thi chiến dịch Influencer Marketing tổng thể dựa trên trí tuệ nhân tạo với 34.000+ Influencer, 3000+ KOLs, hệ thống đo lường chuyển đổi theo đơn hàng, chân dung số Influencer và tự động hóa Influencer Marketing tiên phong. Giải pháp của Onfluencer bao gồm:

1. Tư vấn lên kế hoạch Influencer marketing tổng thể

2. Sáng tạo nội dung phù hợp với chiến dịch nhãn hàng

3. Triển khai quảng cáo đa kênh kết hợp với influencer

4. Quản trị triển khai chiến dịch tự động trên nền tảng công nghệ

5. Tracking, đo lường và báo cáo kết quả chiến dịch Social Commerce tự động

Credential Presentation
Personel
Nguyễn Minh Quý
CEO
Main Discipline:
Digital Marketing
Network / Group: