MYB Media

Tòa Imperial Plaza, số 360 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân Hà Nội
0868 931 691
Brief Intro

MyB Media được biết đến là một trong những agency dẫn đầu trong việc cung cấp chiến lược Digital marketing toàn diện dành cho các startup và SMEs.

Credential Presentation
Personel
Nguyen Hai Nam
Director
Main Discipline:
Digital Marketing
Network / Group: