Adtek Growth Marketing

Số 6 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
0932 349 434
Brief Intro

Adtek được thành lập vào năm 2021 với sứ mệnh hỗ trợ các doanh nghiệp tại Việt Nam số hoá hoạt động bán hàng và marketing nhằm thúc đẩy doanh số và tối ưu tối đa chi phí không cần thiết.

Không như những agency khác, chúng tôi phân tích cặn kẽ những khó khăn của khách hàng trong việc tăng trưởng doanh số và đưa ra giải pháp tối ưu nhất thông qua việc phân tích data của khách hàng.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

• Tư vấn tăng trưởng và marketing.

• Tăng trưởng người dùng.

• Phát triển thương mại điện tử.

• Thiết lập hệ thống CRM.

• Xây dựng kế hoạch marketing toàn diện (IMC – Integrated Marketing Communications).

Personel
Tin Le
CEO
Main Discipline:
Digital Marketing
Network / Group: