Ecom Easy

Số 84 Tôn Đản, Phường 10, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
028 6650 0770
Brief Intro

• ECE là một công ty công nghệ bán lẻ được xây dựng bởi các chuyên gia trong ngành thương mại điện tử. Công nghệ kích hoạt dữ liệu và tối ưu hóa hiệu suất.

• Sứ mệnh của chúng tôi là "Làm cho thương mại điện tử dễ dàng hơn" mỗi ngày cho tất cả các nhà bán lẻ.

• ECE (tên đầy đủ là Ecom Easy Asia) được đầu tư bởi Viisa và Viet Valley Ventures.

• Doanh nghiệp được thành lập trong Dự án TechFest do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức vào năm 2019 tại Hoa Kỳ.

Credential Presentation
Personel
Nguyễn Trần Bích Ngọc
Giám Đốc
Main Discipline:
Digital Marketing
Network / Group: