Havas Media

3rd Floor, Bao Gia Tower, 184 Le Dai Hanh, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City
+84 2866706050
Brief Intro

Havas là một trong những tập đoàn truyền thông toàn cầu lớn nhất thế giới. Thành lập vào năm 1835 tại Paris, tập đoàn có trên 20.000 nhân viên tại hơn 100 quốc gia và hoạt động thông qua ba mảng kinh doanh bao gồm tất cả các hoạt động truyền thông. Sứ mệnh của Havas Group là tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa cho các thương hiệu, doanh nghiệp và con người. Để dự đoán tốt hơn nhu cầu của khách hàng, Havas đã áp dụng một mô hình tích hợp hoàn toàn thông qua hơn 60+ Havas Villages trên khắp thế giới. Tại các chi nhánh này, các đội ngũ sáng tạo, truyền thông, phúc lợi và chăm sóc sức khoẻ sẽ làm việc cùng nhau, đảm bảo sự nhanh nhạy và trải nghiệm liền mạch cho khách hàng. Tập đoàn cam kết xây dựng một môi trường văn hoá đa dạng, thân thiện, nơi mọi người có thể là chính mình, phát huy và phát triển năng lực bản thân. Tập đoàn Havas đã hợp nhất với Vivendi vào tháng 12/2017. Thông tin thêm về Tập đoàn Havas có trên trang web của công ty: havasgroup.com 

Havas is one of the world’s largest global communications groups. Founded in 1835 in Paris, the Group employs 20,000 people in more than 100 countries and operates through its three business units covering all communication activities. Havas Group’s mission is to make a meaningful difference to brands, businesses, and people. To better anticipate client needs, Havas has adopted a fully integrated model through its 60+ Havas Villages around the world. In these Villages, creative, media and healthcare & wellness teams work together, ensuring agility and a seamless experience for clients. We are committed to building a diverse culture where everybody feels they belong, can be themselves, thrive and grow. Havas Group integrated into Vivendi in December 2017. Further information about Havas Group is available on the company’s website: havasgroup.com

 

Personel
Alexandre Sompheng
CEO

Thanh Bùi
Managing Director
Main Discipline:
Media Planning & Booking
Network / Group:
Havas Group Vietnam