Zeit Media

24 Tuệ Tĩnh, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
084 848 8686
Brief Intro

Với hơn 1 thập kỷ làm nghề một cách tử tế, Zeit Media là agency bảo chứng cho những chiến dịch lớn đòi hỏi sự bùng nổ mạnh mẽ. Bứt tốc để phát triển, hiện nay, Zeit Media cung cấp mọi giải pháp marketing theo yêu cầu, phục vụ Client ở tất cả ngành hàng. Tôn chỉ "art comes first" cũng chính là thế mạnh của Zeit Media trong việc kể chuyện bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, biến đó làm chất liệu hiệu quả để cá tính hoá Brand và định hướng life style đổi mới cho công chúng.

Credential Presentation
Personel
Nguyễn Hữu Trung
CEO & Founder
Main Discipline:
Integrated Communications
Network / Group:
Independent IMC