Zeit Media

24 Tuệ Tĩnh, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
084 848 8686
Brief Intro

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Zeit Media là một trong những agency nổi bật ở miền Bắc. Bứt tốc để phát triển, hiện nay, chúng tôi cung cấp mọi giải pháp marketing theo yêu cầu, phục vụ các Thương hiệu ở tất cả ngành hàng. Thế mạnh của Zeit Media là sự sáng tạo khác biệt, tiên phong trong việc định hướng life style cho giới trẻ, đã được minh chứng qua rất nhiều case study thành công đã triển khai.

Credential Presentation
Personel
Nguyễn Hữu Trung
CEO & Founder
Main Discipline:
Integrated Communications
Network / Group:
Independent IMC