GEEK Up

244/31 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
028 6262 4400
Brief Intro

GEEK Up là đối tác sản phẩm đáng tin cậy trên hành trình xây dựng các giải pháp số, thúc đẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp.

Personel
Lê Hồng Hải Nhân
Managing Director
Main Discipline:
Other Discipline
Network / Group:
Digital Performance