commerceX

Số 4 đường 32, Khu phố 2, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
090 949 2078
Brief Intro

Tiền thân là bộ phận Digital X (DX) thuộc Xanh Marketing. Sau đó, DX chính thức tách ra thành một agency độc lập với Xanh Marketing và đổi tên thành commerceX (viết tắt cmX, chữ “c" đầu không viết hoa).

Với các nguồn lực được thừa hưởng từ Xanh Marketing, cmX định vị bản thân là một partner về e-commerce trên thị trường, chúng tôi cung cấp các giải pháp quản trị tài sản số (digital platform management), tiếp thị tối ưu (performance marketing), chuyển đổi kinh doanh và thương mại số (commerce transformation) cho các doanh nghiệp. commerceX:

ĐA NHIỆM - ĐA TRẢI NGHIỆM - ĐA KÊNH - TOÀN DIỆN - HIỆU QUẢ

Personel
Lê Hữu Phước
Giám đốc Điều hành
Main Discipline:
Digital Marketing
Network / Group:
E-Commerce Enablers