No Logo

Hiip Vietnam

3rd Floor, Intan Building, 97 Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan District, HCMC
(+84) 028 7100 7400
Brief Intro

Hiip là nền tảng influencer marketing dẫn đầu Đông Nam Á

Chúng tôi giúp hơn 10,000 influencers, từ các nghệ sĩ đường phố đến beauty blogger và fashion stylist, bắt đầu, xây dựng và phát triển sự nghiệp influencer chuyên nghiệp. Được hỗ trợ bới công nghệ tiên tiến, hơn 500 nhãn hàng đã tin và sử dụng Hiip để hợp tác và xây dựng mối quan hệ với influencers để quảng bá sản phẩm và dịch vụ thành công.

Personel
Phi Nguyen
CEO

Nguyen Viet Ha
COO
Main Discipline:
Digital Marketing
Agency: